ЗА НАС

Ние сме хора, които предоставят възможностите на всичките желаещи да участват в нашите конкурси и фестивали, да бъдат оценявани по достоинство и поощрявани за желанието си да се докоснат до изкуството, да творят, да бъдат задоволени от резултати на своето творчество.

 Сдружение Спортен клуб „Динамика” цели ангажиране и осмисляне на  свободното време за подрастващи, стимулиране и развитие на познавателните интереси и творческите способности, създаване на условия за подготовка и изява на талантливи деца и ученици в областта на спорта, културата и изкуство с предмет на дейност : организиране извънкласни форми за работа с деца; организиране на курсове, спортни състезания, представления и мероприятия в страната и чужбина; организиране на срещи с водещите специалисти в областта на културата и изкуството; осъществяване на съвместната дейност със сродните организации и сдружения.